อ่านเรื่องเก่า

สวัสดีครับ ห่างหายไปนาน สำหรับการเปลี่ยนแปลง มาคราวนี้ ไม่ได้อยู่หน้าแรกแล้ว ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้าง ครั้งนี้ เห็นจะเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ คราวนี้ ผมไม่ได้ทำคนเดียวแล้ว มีนักเรียนหลายคนและอาจารย์อีกหลายท่านมาร่วมด้วย ช่วยกันจัดทำขึ้น ก็เป็นการดีครับเพราะงานก็รัดตัว จนไม่มีเวลา สำหรับแผนการสอน เชิญดาวน์โหลดได้ด้านล่างเหมือนเดิมครับ ส่วน รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหามก็ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน คงเป็นประโยชน์บ้างสำหรับท่านผู้สนใจเรื่องราวเหล่านี้ ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ สวัสดีปีใหม่ครับ


แผนผังแสดงเครือข่ายภายในโรงเรียนเทพมงคลรังษีในปัจจุบัน

          ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็นภายในโรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 โดยความพยายามจากคณาจารย์หลายท่าน ติดต่อขอรับการสนับสนุนจาก โครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนไทย (Schoolnet) เชื่อมต่อที่หมายเลข 1509 โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่า โทรศัพท์ ครั้งละ 3 บาท เท่านั้น ซึ่งสมัยนั้น มีเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น Pentium - 133 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพียงเครื่องเดียว ต่อมาในปี 2543 โรงเรียนได้จัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ ห้องที่ 3 ขึ้น เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน ก็ได้ย้ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมาไว้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 3 นี้ พร้อมกับ วางเครือข่ายเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเข้าด้วยกัน และใช้ ซอฟท์แวร์ ชื่อ Linuix SiS ทำเป็นเครื่อง Server สำหรับติดต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง 20 เครื่อง ในห้องคอมพิวเตอร์ 3 เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกเครื่อง     พร้อมกันนี้ก็ได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมาประกอบการเรียนการสอนให้กับนักเรียน   ทั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก Schoolnet เป็นอย่างดี และได้รับมอบบัญชีเข้าใช้งานเพิ่มอีก รวมเป็น 3 บัญชี
          ต่อมา ในปี 2544 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้จัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ 4 เพิ่มอีก 1 ห้อง เพื่อรองรับ การเรียนการสอนให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนทุกระดับชั้น และความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียน เทพมงคลรังษี มีเพิ่มขึ้นมาก จึงต้องมีการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการกับผู้ใช้ให้ได้มากขึ้น โดย เพิ่มอุปกรณ์ Internet Mini Gateway เพื่อเชื่อมต่อกับ Modem 2 ตัว และ เครื่อง proxy server เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการอินเทอร์เน็ต และได้จัดตั้ง "ศูนย์วิทยบริการ" ขึ้น เพื่อบริการการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ให้กับครู-อาจารย์ และนักเรียน โดยประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 ชุด เครื่องพิมพ์ Laser เครื่องพิมพ์สี เครื่องสแกนภาพ เครื่อง Write CD-R และได้เชื่อมต่อเครือข่ายไปยังห้องคอมพิวเตอร์ 4 ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น ห้องทะเบียน ห้องสมุด ห้องแผนงานและสารสนเทศ ห้องพัสดุ ห้องหมวดคณิตศาสตร์ ห้องวัดผลประเมินผล ห้องปกครอง พร้อมกันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก Schoolnet มอบบัญชีการใช้ อินเทอร์เน็ตให้อีก 2 บัญชี รวมเป็นทั้งหมด 5 บัญชี ซี่งสามารถนำมาบริการให้ครู-อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้ตลอดวัน ตั้งแต่ 08.30 น. - 16.30 น.


ดาวน์โหลดแผนการสอนครับ
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ช 0249 (37KB)ดาวน์ โหลดได้ ที่นี่
วิชา การนำเสนอแบบสื่อประสม ช 0254 (82KB) โหลดได้ ที่นี่
วิชา การใช้คอมพิวเตอร์และการประมวลคำ ช 0252 (33 KB) โหลดได้ ที่นี่
ครับ
เป็น zip ไฟล์นะครับ คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save Target As จะได้ไฟล์เป็น .zip เสร็จแล้ว ให้ขยายไฟล์ออกมาก็จะได้ ไฟล์นามสกุล doc ครับ (ต้องมีโปรแกรม zip ด้วยนะครับ)
กลับหน้าหลักโรงเรียน

ผู้ดูแลระบบweb master Copy Right สงวนลิขสิทธิ์ school net thailand ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ